skip to Main Content

Invoering van BENG

Voor alle nieuwbouw vergunningsaanvragen geldt per 1 januari 2021 dat er voldaan moet worden aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. BENG is ontstaan uit de Europese richtlijn EPBD en het Energieakkoord voor duurzame groei. De komst van de BENG beperkt zich niet alleen tot het wijzigen van de berekeningsmethode en de NEN normen die er aan gekoppeld zijn. Voor appartementengebouwen moet naast de berekening voor het gebouw ook een individuele berekening gemaakt worden per appartement. Niet iedereen mag straks een BENG berekening maken en alle berekeningen moeten worden afgemeld bij een gecertificeerd bedrijf in zowel de vergunningsfase als de uitvoeringsfase.

Voor meer informatie

Website: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Back To Top